Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin tức_Tin tức

Phê duyệt Đề án Áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp
Lượt xem: 1590 lượt.
Với mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phân công lại lao động ở nông thôn, ưu tiên phát triển cơ giới hóa vào đối tượng cây trồng và vật nuôi có khối lượng hàng hóa tương đối lớn, giá trị kinh tế cao, thị trường ổn định; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và trang thiết bị kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì nền nông nghiệp bề
Hội thảo chuyên đề: “Cơ giới hóa trong sản xuất lúa gạo”
Lượt xem: 1961 lượt.
Ngày 26-10, Tại Bắc Ninh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp& PTNT Bắc Ninh tổ chức hội thảo diễn đàn khuyến nông@ nông nghiệp chuyên đề: “Cơ giới hóa trong sản xuất lúa gạo”.

Liên kết Website