Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin tuyên truyền

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THU GOM, XỬ LÝ PHỤ PHẨM CÂY TRỒNG
Lượt xem: 102 lượt.
Tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng do Cục Trồng trọt xây dựng trong khuôn khổ nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 19/2019/TTBNNPTNT ngày 15/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.
Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Lượt xem: 176 lượt.
Sáng ngày 02/3/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023.
TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN VÙNG BIỂN QUẢNG NAM Số: HVNH-72/10h00/QNAM ngày 16 tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 72 lượt.
Theo bản tin số: HVNH-72/10h00/QNAM ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Nam.
9 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2023
Lượt xem: 95 lượt.
Ngày 3/2/2023, Bộ NN-PTNT tổ chức Giao ban Bộ - Triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau tết. Tại đây, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp trong năm 2023. Khuyến nông Quảng Nam trích tóm tắt bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Tài liệu về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 153 lượt.
Nhằm triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 (sau đây gọi tắt là Chiến lược); đồng thời làm rõ thêm các khái niệm, thuật ngữ, nội hàm mới về phát triển nông nghiệp, nông thôn, những quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đề ra tại Chiến lược; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và ban hành Bộ tài liệu về Chiến lược
HỘI NGHỊ BÀN GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU BẢO TỒN BIỂN, VEN BIỂN VIỆT NAM NHẰM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT 36-NQ-TW NGÀY 22/10/2018 VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045”
BẮC TRÀ MY TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG
Thư chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11) và 77 năm thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam (01/12/1945-01/12/2022)
Hội nghị tham vấn và khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
CẨM NANG CẢI THIỆN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP CƠ SỞ TỈNH QUẢNG NAM
CÔNG ĐIỆN số 05/CĐ-UBND ngày 12/10/2022 Về chủ động ứng phó vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI MƯA LỚN, LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN.
TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG THU BỒN TIN LŨ TRÊN SÔNG VU GIA VÀ TAM KỲ SỐ: LULU-09/15H30/QNAM NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2022
TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG TỈNH QUẢNG NAM Số: LQSL-24/07h30/QNAM ngày 11 tháng 10 năm 2022
THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN QUẾ TRÀ MY TẠI QUẢNG NAM

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004673951

  Lượt trong ngày
  2410
  Tổng số: 4673951