Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông tin tuyên truyền

Quảng Nam phát triển kinh tế nông nghiệp theo thị trường
Lượt xem: 140 lượt.
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021! Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Mục tiêu phát triển nông nghiệp và một số kết quả đạt được của thành phố Hội An
Lượt xem: 42 lượt.
Phương án liên kết tổ chức sản xuất trên diện tích đất lúa bỏ hoang tại thị xã Điện Bàn
Lượt xem: 62 lượt.
Để khắc phục tình trạng đất bỏ hoang không sản xuất, thì việc đề ra phương án liên kết để tổ chức sản xuất hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng, cần tiến hành kịp thời.
Tình trạng đất lúa bỏ hoang không sản xuất tại thị xã Điện Bàn (P1)
Lượt xem: 63 lượt.
Kết quả thực hiện mô hình nuôi ghép cá trắm cỏ là chính trong ao tại xã Zơ Ngây – huyện Đông Giang
Lượt xem: 40 lượt.
Để khuyến khích người dân phát triển phong trào nuôi cá nước ngọt hộ gia đình nhằm tạo nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ có chất lượng, nâng cao thu nhập cho bà con, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống.
Kết quả thực hiện chương trình cải tạo đàn bò tại huyện Thăng Bình
Một số định hướng phát triển nâng cao chất lượng đàn bò trong thời gian đến tại huyện Thăng Bình
Phát triển nuôi cá Diêu hồng lồng bè tại huyện Nam Giang
Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ và sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch tại thành phố Hội An
Tập huấn: “Tiêu chuẩn TCVN VietGAP thủy sản và ASEANGAP dành cho tôm”

Liên kết Website