Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông tin tuyên truyền

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Lượt xem: 10 lượt.
Quyết định số: 183/QĐ-SNN&PTNT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam.
Giới thiệu, tra cứu và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương
Lượt xem: 7 lượt.
Công văn số: 803/SNN&PTNT-VP ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.
Các bước mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ
Lượt xem: 9 lượt.
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
Lượt xem: 7 lượt.
Quyết định số: 40/QĐ-TTKN ngày 15/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam.
Quyết định Về việc thành lập Ban quản trị, biên tập Website Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
Lượt xem: 29 lượt.
Quyết định số: 39/QĐ-TTKN ngày 15/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam.
Thông báo Nghỉ Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2021
Thông báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 (10/3 âm lịch)
Thông báo về việc phân công điều hành của Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng hai và 02 tháng đầu năm 2021
Cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Liên kết Website