Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Tỉnh

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 91 items in 5 pages
số: 561/QĐ-SNN&PTNT 21/11/2022 Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây Măng cụt (Garcinia mangostana L.) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3146/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, ...
3137/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, ...
Số 3009/QĐ-UBND 08/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2830/QĐ-UBND ...
Số: 32 /2022/NQ-HĐND 14/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ xây dựng ...
Số: 24 /2022/NQ-HĐND 14/10/2022 Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc ...
Số: 502 /QĐ-SNN&PTNT 20/10/2022 Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các cây Bòn bon, Mít trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Quy định về định danh và xác thực điện tử
Số: 2396/QĐ-UBND 14/09/2022 Ban hành Kế hoạch xây dựng Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
Số: 2322/QĐ-UBND 08/09/2022 Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
434 /QĐ-SNN&PTNT 08/09/2022 Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2143/QĐ-UBND 16/08/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ Phát ...
Số 2056/QĐ-UBND 05/08/2022 Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ...
Số: 20 /2022/NQ-HĐND 20/07/2022 Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ...
Số: 858/QĐ-TTg 20/07/2022 Về phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
1496/QĐ-UBND 01/06/2022 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao trên hệ thống Q-Office
1321/QĐ-UBND 17/05/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách ...
Số: 09 /2022/NQ-HĐND 21/04/2022 Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
Số: 17 /NQ-HĐND 21/04/2022 Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 27/2022/NĐ-CP 19/04/2022 QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004183073

  Lượt trong ngày
  3402
  Tổng số: 4183073