Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Sơ đồ tổ chức


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM

 

1.Tên đơn vị : TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM

- Địa chỉ : số 01A Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam

- Số Điện thoại : 0235.3814520

- Số Fax: 0235.3814515

- Trang thông tin điện tử : www.khuyennongqnam.gov.vn

- E- mail:tchcknqn@gmail.com

2. Lãnh đạo Trung tâm:

1. Võ văn Nghi

Giám đốc

CQ: 0235.3814521

DĐ:0914.313.238

nghison08@gmail.com

2. Lê Thương

Phó Giám đốc

CQ: 0235.3814522

DĐ:0914.146.509

lethuongqnam@gmail.com

3.Võ Văn Long

Phó Giám đốc

CQ: 0235.3810029

DĐ:0989.688.727

lóngnnqn@gmail.com

3. Các phòng chức năng:

Tên phòng

Điện thoại

Trưởng phòng

Hành chính- Tổng hợp

0235.3814520

Tống Thanh Đông

DĐ: 0983010432

Email: tongthanhqn@gmail.com

Kế hoạch- Thông tin

0235.3814518

Lê Đình Đài

DĐ: 0905575007

Email: ledinhdai@gmail.com

Kỹ thuật

0235.3814516

Nguyễn Thị Đồng

DĐ: 0914013254

Email: dongknqnam@gmail.com

Liên kết Website