Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 29/02/2024 08:49 .Lượt xem: 113 lượt.
Ngày 16/9/2022 UNND tỉnh Quảng nam có QUYẾT ĐỊNH số 2425/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam
Mục đích, ý nghĩa;
1. Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam.
2. Giúp UBND tỉnh đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đối số hằng năm tại các cơ quan nhà nước để có cơ sở định hướng, đưa ra các giải pháp nâng cao mức độ chuyển đồi số trên địa bàn tỉnh.
 3. Giúp các cơ quan nhà nước nhìn nhận được mức độ chuyển đổi số tại đơn vị mình để thấy được điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục và thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu thực hiện Chương trình chuyển đổi số của tỉnh.
 4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động, quản lý nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc chuyển đổi số, góp phần cải cách hành chính, đánh giá thi đua khen thưởng trong các cơ quan của tỉnh.
Bạn đọc quan tâm có thể đọc và tải về theo link dưới đây:
        QĐ 2425.UBND (Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số).pdf
  
Nguồn tin: UBND tỉnh Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 2-2-2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG - YÊU CẦU CẤP THIẾT.
BÁO CÁO Chuyển đổi số quốc gia Quý I năm 2024
Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam: Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2025, định hướng đến năm 2030
Các tin cũ hơn:
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
THÔNG TƯ Số: 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DUY TRÌ SỬ DỤNG TÊN MIỀN VÀ ĐỊA CHỈ INTERNET, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC GIA “.VN” VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ INTERNET (IP)
KẾ HOẠCH Chuyển đổi số năm 2023 của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1080/QĐ-BTTT NGÀY 21/6/2023 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BÁO CÁO Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số
BÁO CÁO TÓM TẮT Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số
Quyết định số 1817/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã thuộc phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM
Quyết định số 2110/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Phê duyệt Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia
    
1   2  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006230934

  Lượt trong ngày 10489
  Hôm qua: 2392
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 42
  Tổng số 6230934