Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Video Thủy sản


Tiêu đề
Phóng sư: “Phát triển các mô hình tổ, đội tàu liên kết khai thác xa bờ khu vực miền Trung”
Phóng sư: “Phát triển các mô hình tổ, đội tàu liên kết khai thác xa bờ khu vực miền Trung”
Đăng bởi: Quản trị KNKN | Ngày: 16/08/2016 | Đã xem: 2,284 lượt | Chuyên mục: Video Thủy sản
Video clip: (1) Landscape
chuyên mục
chuyên mục
Đăng bởi: QT Hệ thống | Ngày: 01/06/2016 | Đã xem: 2,137 lượt | Chuyên mục: Video Thủy sản
Video clip: (1) Landscape
Kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa
Kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa
Đăng bởi: Quản trị KNKN | Ngày: 07/04/2016 | Đã xem: 1,875 lượt | Chuyên mục: Video Thủy sản
Video clip: (1) Landscape

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH QUẢNG NAM
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)