Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Video Thủy sản >> Phóng sư: “Phát triển các mô hình tổ, đội tàu liên kết khai thác xa bờ khu vực miền Trung” >> Phóng sư: “Phát triển các mô hình tổ, đội tàu liên kết khai thác xa bờ khu vực miền Trung”


Phóng sư: “Phát triển các mô hình tổ, đội tàu liên kết khai thác xa bờ khu vực miền Trung”
Đã xem 2,282 (lượt)

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH QUẢNG NAM
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)