Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Số: 98/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/07/2018
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 20/08/2018
VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:NGhị định 98 về liên kết SX.doc[ Tải về ]161 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp (sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp).


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00002925696

  Lượt trong ngày
  205