Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế chính sách

Loại văn bản: Phụ lục
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 522 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/02/2021
Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày hiệu lực: 25/02/2021
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:02 20 Phụ lục thay 331.signed.pdf[ Tải về ]983.94 Kb

Nội dung trích yếu :
Phụ lục I
DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 522 /QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006266965

  Lượt trong ngày 834
  Hôm qua: 6000
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 80
  Tổng số 6266965