Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Cơ chế chính sách

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Nghị định số 210/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/12/2013
Người ký: Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 10/02/2014
NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:NGHỊ ĐỊNH 210.doc[ Tải về ]88.5 Kb

Nội dung trích yếu :
NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN


Liên kết Website