Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 33 items in 2 pages
Số:2185/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2020/HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước ...
Số:05/NQ-HĐND 15/07/2020 Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
320/QĐ-SNN&PTNT 12/08/2019 Quy định tạm thời Bộ tiêu chuẩn cây Sâm Ngọc Linh
2488/QĐ-UBND 02/08/2019 Phê duyệt phương án thực hiện thí điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020
Số 38/NĐ-CP ngày 9/5/2019 09/05/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số 2548/KH-UBND 09/05/2019 Kế hoạch Phát triển Hợp tác xã, liên HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ ...
Quyết định số 1174/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 22/04/2019 cuả UBND tỉnh Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc ...
41/TB-VPCP 28/01/2019 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 và triển khai nhiệm ...
109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nghị định của Chính Phủ về Nông nghiệp hữu cơ, quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản ...
Số: 98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm ...
83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Nghị định này quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản ...
Số 57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi ...
1621/SNN&PTNT-TT&BVTV 27/10/2017 V/v khẩn trương vệ sinh đồng ruộng để phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa
1609/SNN&PTNT-CNTY 26/10/2017 V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa lũ
141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
4618/UBND-KTN 21/09/2016 Về việc đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp
Số: 12/2016/QĐ-UBND 23/05/2016 Ban hành quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020
Số 915/QĐ-TTg 27/05/2016 Người sản xuất (HTX, THT, cá nhân) chuyển đổi đất lúa sang sản xuất ngô (trong vùng được quy hoạch), có xác nhận của UBND cấp xã Giai đoạn từ Hè thu 2016 ...

Liên kết Website