Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Người đăng: Lê Hữu Hà .Ngày đăng: 06/03/2023 08:20 .Lượt xem: 457 lượt.
Sáng ngày 02/3/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Sáng ngày 02/3/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và đồng chí Phạm Viết Tích – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đồng chủ trì Hội nghị; tham dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đao các Chương trình, MTTQ tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp. đại diện lãnh đạo Công ty cổ phầnViện Quy hoạch đô thị và nông thôn; tại điểm cầu cấp huyện có đại diện Thường trực Huyện, Thị, Thành uỷ, đại diện lãnh đạo UBMTTQ VN và Hội , đoàn thể cấp huyện, đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp, Kinh tế, Tài chính, Kế hoạch s, Kho bạc Nhà nước cấp huyện, lãnh đạo các phòng ban liên quan, Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính – quy hoạch và Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn có tham gia tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Viết Tích – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đồng chủ trì Hội nghị; 

Hội nghị được nghe đồng chí Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Uỷ viên thường trực BCĐ tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối tỉnh thông qua Báo cáo tóm tắt tổng kết chương trình NTM năm 2022, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 và các báo cáo tham luận của các Sở, ngành, địa phương.

Tính đến 31/12/2022, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh (194 xã) theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 là 13,78 tiêu chí/xã, giảm 2,7 tiêu chí/xã so với năm 2021 (năm 2021 đánh giá theo Bộ tiêu chí cũ giai đoạn 2016-2020), năm 2022 có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM  là 124 xã, tỷ lệ đạt 63,9% ; có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tỷ lệ đạt 5,15%  năm 2022, có thêm 05 xã (Tam Giang, Tam Mỹ Đông - huyện Núi Thành; Điện Trung, Điện Phong, Điện Phước - TX Điện Bàn) đạt chuẩn NTM nâng cao, hiện nay các địa phương này đang tập trung đánh giá, lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn năm 2022 trong năm 2023.  Có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tỷ lệ đạt 22,2% (cả nước tỷ lệ đạt 39,6%): Huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện NTM năm 2015, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện NTM năm 2020; TX Điện Bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2015 và TP Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.  Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 211 thôn được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Năm 2022, toàn tỉnh có 73 sản phẩm của 69 chủ thể được UBND tỉnh công nhận đạt hạng 3-4 sao; trong đó, có 16 sản phẩm 4 sao (01 sản phẩm nâng cấp, 4 sản phẩm công nhận lại), 57 sản phẩm 3 sao. Như vậy, qua 05 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP (2018 -2022), toàn tỉnh có 333 sản phẩm của 260 chủ thể được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP; trong đó, có 275 sản phẩm 3 sao, 58 sản phẩm 4 sao (trong đó có 01 sản phẩm tiềm năng 5 sao).

Trong năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình NTM, đã bê tông hóa hơn 81 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và hơn 19 cầu, cống thoát nước các loại; xây dựng 62 công trình thủy lợi (12 công trình thủy lợi nhỏ, 29 km kênh mương); đầu tư 21 công trình điện chiếu sáng; xây dựng, sửa chữa 33 công trình trường học các cấp; xây dựng mới và nâng cấp 04 nhà văn hóa xã, 15 khu thể thao xã, 55 nhà văn hóa thôn, 20 khu thể thao thôn và 32  điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; có 03 chợ được đầu tư xây mới và cải tạo, nâng cấp; 16 đài truyền thanh ứng dụng CNTT.

Ngoài ra, đã lồng ghép từ 02 Chương trình MTQG còn lại để lồng ghép đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, góp phần nâng cao bộ mặt hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn, trong đó có 136 xã đạt tiêu chí giao thông, 180 xã đạt tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai, 181 xã đạt tiêu chí điện, 144 xã đạt tiêu chí trường học, 134 xã đạt tiêu chí cơ sở VCVH, 183 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 159 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông, 153 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư.

 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Núi Thành

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên
Đồng chí Trần Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia kết luận: Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình NTM trên địa tỉnh vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; một số thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chưa sâu sát cơ sở; cán bộ chuyên trách NTM ở cấp huyện, xã không những thiếu mà còn thường xuyên biến động, dẫn đến hoạt động kém hiệu quả; chất lượng xây dựng NTM ở một số địa phương chưa cao, thiếu bền vững; công tác báo cáo còn chậm nên rất khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Để đạt được những mục tiêu thực hiện Chương trình NTM năm 2023, cần tập trung chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, giao Văn phòng NTM tỉnh tập hợp những kiến nghị, đề xuất của địa phương phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình,

Hai là, đối với 06 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 (Tiên Lập, Tiên Ngọc, Bình Nam, Bình Quế, Bình Lãnh, Quế Hiệp) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, lấy ý kiến hài lòng người dân và gửi hồ sơ về tỉnh thẩm định để xét công nhận đạt chuẩn trong năm 2023.

Ba là, tập trung chỉ đạo duy trì, nâng chuẩn ở các xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2021 trở về trước được bền vững, trước khi có kế hoạch thực hiện mục tiêu mới. Đối với các xã thuộc 6 huyện miền núi cao, khi đạt chuẩn NTM thì xã sẽ duy trì, nâng chuẩn theo khu vực 2 (khu vực của xã thuộc huyện đồng bằng); do đó đề nghị các huyện chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch để duy trì, nâng chuẩn để phù hợp với quy định mới. Các Sở, ngành tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ các xã này trong việc duy trì, nâng chuẩn.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch NTM, trong đó chú trọng quy hoạch nông thôn gắn với  phát triển đô thị ở các xã ven đô, đồng thời quan tâm quy hoạch sản xuất để mở rộng không gian phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, mở rộng không gian kiến trúc và kết nối hạ tầng giữa đô thị và nông thôn; quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn trong quy hoạch chung xây dựng xã. Đề nghị địa phương chọn các đơn vị tư vấn có năng lực để phối hợp tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đảm bảo hiệu quả.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và triển khai thực hiện Chương trình OCOP. Đây là một hướng đi tất yếu, nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất”

 Sáu là, yêu cầu 100% các huyện phải tham gia đầy đủ các nội dung của cuộc thi trong tháng 3/2023, làm cơ sở để hướng đến thi xã NTM, thi huyện NTM. Chú trọng triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

  Bảy là, xây dựng NTM là tổng hòa các nội dung theo Bộ tiêu chí NTM đề ra chứ không chỉ “xây công trình”; do đó, yêu cầu các địa phương rà soát lại kế hoạch trung hạn, điều chỉnh nguồn kinh phí còn lại sang đầu tư các tiêu chí chưa đạt trước khi sử dụng cho duy  trì tiêu chí đã đạt. Đối với các xã ĐBKK và các xã thuộc huyện nghèo, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn từ 02 Chương trình MTQG còn lại để đầu tư các tiêu chí hạ tầng theo quy định.

- Tám là, tập trung chỉ đạo thực hiện, giải ngân, xử lý nợ đọng XDCB, khẩn trương hoàn thành công tác chuyển nguồn để thực hiện, trong đó cần khẩn trương đối chiếu số vốn ngân sách trung ương năm 2022 kéo dài sang năm 2023 với Kho bạc Nhà nước để không bị gián đoạn trong triển khai thực hiện. Tập trung thực hiện giải ngân 100% vốn 2022.

-  Chín là, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc  theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp để tham mưu thực hiện hiệu quả. Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, nhất là theo từng chuyên đề cụ thể và kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp theo đúng quy định từ đó kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.Tăng cường sự phối hợp chắt chẽ giữa các Sở, ngành của tỉnh với cách ngành, đoàn thể của huyện và xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình kịp thời tháo gõ những khó khăn, vướng mắc tạo sự đồng thuận của người dân tham gia ./.

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Một số biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và sử dụng đất
Các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho động vật thủy sản
Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Thú y Việt Nam (11/7/1950-11/7/2023)
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỔ CHỨC GẶP MẶT THÂN NHÂN CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ
GIỚI THIỆU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ SỐ 10/2022/QH15
HỘI THẢO CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.
HUYỆN THĂNG BÌNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG
Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Thuỷ lợi Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023)
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Quế Lộc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Nông Sơn: Nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
TTKNQG: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến nông về tái cơ cấu sản xuất, liên kết hợp tác sản xuất và Hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp
Quảng Nam: Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông cho đoàn cán bộ Nông nghiêp tỉnh Sê Kông Lào
Ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Củ gừng và tác dụng của nó
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông
9 thực phẩm nên tránh trước khi lên máy bay
Mười loại thức ăn cực tốt cho phụ nữ
Điện Bàn: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông dân vùng sâu vùng xa
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006258307

  Lượt trong ngày 3339
  Hôm qua: 4894
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 117
  Tổng số 6258307