Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hội nghị VC-NLĐ Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam năm 2023
Người đăng: Phạm Thị Sương .Ngày đăng: 31/12/2022 19:36 .Lượt xem: 481 lượt.
Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong điều kiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của toàn thể Viên chức và Người lao động mà Trung tâm đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Ngày  30/12/2022, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam  tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động (VC-NLĐ) năm 2023 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thông qua Hội nghị để phát huy tính dân chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi VC-NLĐ trong đơn vị để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao và phát động phong trào thi đua trong toàn VC-NLĐ của Trung tâm năm 2023.

Tham gia Hội nghi có đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đông đủ VC-NLĐ của Trung tâm.Quang cảnh Hội nghị VC-NLĐ Trung tâm Khuyến nông năm 2023Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, trên cơ sở những định hướng phát triển chung của Tỉnh và Ngành, Trung tâm đã chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai các hoạt động khuyến nông, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Với vai trò và trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành quả đã đạt được, đặc biệt trong việc chỉ đạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất,... giúp bà con nông ngư dân sản xuất ngày càng ổn định, đảm bảo an ninh lương thực; góp phần ổn định đời sống, nhiều mô hình giúp cho người dân vươn lên làm giàu ở vùng nông thôn.

Ngoài việc tổ chức triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực, thì công tác Tổ chức - Văn phòng được quan tâm củng cố nâng cao. Trung tâm đã quán triệt, tuyên truyền và tổ chức cho toàn thể VC-NLĐ thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia công tác xã hội, thiện nguyện và hoạt động đoàn thể. 

Cùng với việc tổng kết, đánh giá nhiệm vụ chính trị, Hội nghị còn tập trung thảo luận góp ý phướng hướng nhiệm vụ năm 2023; góp ý bổ sung các Qui chế của Trung tâm, trong đó đặc biệt quan tâm đến Qui chế chi tiêu nội bộ; Hội nghị cũng đã tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 và bầu Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2023-2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt  lãnh  đạo Sở  Nông nghiệp và PTNT ,  đồng chí Nguyễn Xuân Vũ  đã biểu dương những thành tích đạt được  của Trung tâm trong năm qua mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng, bất cập, Trung tâm đã hoàn thành tốt kế hoạch;  Đồng thời cũng đề nghị Trung tâm cần phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò dân chủ trong cơ quan , vượt khó nhằm xây dựng  tốt  phương án triển khai kế hoạch năm 2023 mang lại hiệu quả tốt nhất.Đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - Phó giám đốc sở  Nông nghiệp và PTNT phát biểu  chỉ đạo tại Hội nghị

Về công tác thi đua- khen thưởng, toàn đơn vị có 29/30 VC-NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 96,6%) ; 06/30 VC-NLĐ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2022 đề ra).

Giám đốc Sở Quyết định tặng Giấy khen đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022: 01 tập thể, 13 cá nhân; Công nhận lao động tiên tiến năm 2022: 29 cá nhân; Công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở: 04 cá nhân. Năm 2022 được Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá là đơn vị xếp thứ 3/6 đơn vị trong Khối.

Hoạt động của Công đoàn Trung tâm đã đóng góp tích cực vào phong trào chung của Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT. Năm 2022, Công đoàn CS Sở Nông nghiệp và PTNT được Công đoàn Viên chức Tỉnh tặng Giấy khen là 01 trong 31 đơn vị Tiêu biểu của toàn hệ thống Công đoàn Viên chức.
Đ/c Nguyễn Xuân Vũ trao danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân của Trung tâm

Cũng tại Hội nghị này,  đại dienj BCH  Công đoàn cơ sở  đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào VC-NLĐ  năm 2022  phát động thi đua năm 2023 , đồng thời tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa Giám đốc Trxung tâm và Chủ tịch Công đoàn..Ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công Đoàn cơ sở

Hội nghị đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu đạt được trong năm 2023, cụ thể:

- 100% VC&VLĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đưa đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được giao.

- 100% VC&NLĐ chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định của ngành và của đơn vị. Không có người vi phạm pháp luật và các hình thức kỷ luật khác.

- 100% VC&NLĐ đạt danh hiệu người cán bộ, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu".

- Trên 95% VC&NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có trên 20% VC&NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trên 95% VC&NLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.  Phấn đấu có ít nhất 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh hoặc được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

-  Có 03 Phòng thuộc Trung tâm đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". Phấn có 01 Phòng đạt "Lao động xuất sắc".

- Toàn Trung tâm đạt danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến", phấn đấu đạt "Lao động xuất sắc".

- Công đoàn Trung tâm đạt mức xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

            - Trung tâm được công nhận là "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2023".

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội thảo Đổi mới công tác khuyến nông trong tình hình mới
Tập huấn triển khai mô hình nuôi bò thịt lai, xử lý môi trường năm 2023
Triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cần sử dụng thức ăn trong chăn nuôi bò một cách hiệu quả hơn
Hiệu quả chương trình phát triển chăn nuôi bò tại thị xã Điện Bàn
Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2023
Cần tận dụng rơm rạ để làm nguồn thức ăn chủ động cho chăn nuôi trâu bò
Tăng cường phòng, chống nắng nóng cho gia súc, gia cầm
Tỉnh kết nghĩa Sê Koong (Lào): Phát động hưởng ứng ngày trồng cây Quốc gia
Thị xã Điện Bàn: Tổng kết 5 năm công tác khuyến nông (2018-2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006075463

  Lượt trong ngày 1665
  Hôm qua: 1819
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 56
  Tổng số 6075463