Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Cơ chế mới thúc đẩy kinh tế vườn, kinh tế trang trại phát triển
Người đăng: Lê Thương .Ngày đăng: 11/10/2021 10:05 .Lượt xem: 146 lượt.
Ngày 29/9/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 35/NQ/2021-HĐND về Qui định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Theo đó, một số nội dung và mức hỗ trợ của Nghị quyết lần này sẽ tạo một động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh và bền vững hơn.

Đối với Quảng Nam, trong thời gian dài vừa qua, kinh tế vườn, kinh tế  trang trại (KTV, KTTT) luôn được xem là mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho đại đa số người dân làm vườn, sản xuất kinh doanh trang trại. KTV, KTTT  cho nguồn thu đáng kể đối với kinh tế hộ gia đình, đóng góp một phần lớn trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

Để tiếp tục tạo cơ chế  thúc  đẩy KTV, KTTT  phát triển, phát huy thế mạnh mô hình kinh tế này trong những năm đến, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu đề án phát triển KTV, KTTT  trình HĐND tỉnh xem xét. Tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 về Qui định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

 

Mô hình trồng cây tiêu trong Kinh tế vườn tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

          Về Đối tượng áp dụng, tại Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết đã xác định:  Cá nhân, chủ hộ gia đình có vườn (gọi tắt là chủ vườn), chủ trang trại có hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đáp ứng các nguyên tắc được quy định tại Nghị quyết này;  Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong thực hiện cơ chế phát triển KTV, KTTT.

Về Qui định khu vực áp dụng, Khoản 1 Điều 2 qui định: Khu vực I gồm các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh và Núi Thành;  Khu vực II gồm các huyện: Hiệp Đức, Tiên Phước và Nông Sơn;  Khu vực III gồm các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My.

          VềQuy định đối với Vườn (tại Khoản 2 Điều 2) thì Vườn là phần diện tích tối thiểu đất canh tác còn lại sau khi trừ diện tích nhà ở, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác hoặc là phần diện tích đất liền thửa của vườn đồi/vườn rừng. Quy mô diện tích tối thiểu của vườn từ 1.000m2 trở lên.
Quy định đối với Trang trại (tại Khoản 2 Điều 2) thì Trang trại phải đạt tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về  tiêu chí kinh tế trang trại và các quy định khác tại Nghị quyết này. Ưu tiên lựa chọn chủ trang trại có dự án/phương án sản xuất để khai thác các  giá trị kinh tế dưới tán rừng.
          Về quy định đối với các loại cây trồng được hỗ trợ (tại Khoản 3 Điều 2) chỉ rõ:  Các loại cây hàng năm (rau củ quả các loại, hoa, cây dược liệu ngắn ngày); Các loại cây lâu năm (cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu dài ngày) được ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo sản xuất. Không áp dụng cơ chế hỗ trợ đối với chủ trang trại lâm nghiệp trồng các loại keo làm nguyên liệu giấy.

 Về nội dung và mức hỗ trợ, tại Điều 4 của Nghị quyết đã qui định như sau:

          Một là, hỗ trợ chung đối với KTV, KTTT, bao gốm các nội dung: Chi thông tin, tuyên truyền về KTV, KTTT; Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, chủ vườn, chủ trang trại; Chi tham quan, học tập kinh nghiệm về KTV, KTTT trong và ngoài tỉnh; Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho các sản phẩm từ KTV, KTTT; Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, tem điện tử (truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản từ vườn, trang trại); Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nông sản từ vườn, trang trại; Hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước; Hỗ trợ xây dựng, lắp đặt các hệ thống tưới.

          Riêng khoản hỗ trợ lãi suất vay, được qui định như sau:

          - Đối với vườn trồng cây hàng năm: Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 60% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 300 triệu đồng/vườn; mức hỗ trợ là 50% lãi suất vay thực trả; thời gian hỗ trợ tối đa 01 năm (12 tháng)/chủ vườn.
- Đối với vườn trồng cây lâu năm: Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 60% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 500 triệu đồng/vườn; mức hỗ trợ là 50% lãi  suất vay thực trả; thời gian hỗ trợ tối đa 03 năm (36 tháng)/chủ vườn.
          - Đối với trang trại: Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 60% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 1.000 triệu đồng/trang trại; mức hỗ trợ là 50% lãi suất vay thực trả. Thời gian hỗ trợ tối đa: 01 năm (12 tháng)/chủ trang trại trồng cây hàng năm,  trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có chu kỳ nuôi từ 01 năm trở xuống, trang  trại tổng hợp (không có đối tượng có chu kỳ sản xuất lớn hơn 01 năm); 03 năm (36 tháng)/chủ trang trại trồng cây lâu năm, trang trại lâm nghiệp, trang trại tổng hợp (có ít nhất 01 đối tượng có chu kỳ sản xuất lớn hơn 01 năm), trang trại chăn nuôi, nuôi  trồng thủy sản có chu kỳ nuôi lớn hơn 01 năm (hỗ trợ không quá 01 chu kỳ sản xuất,  từ khi nuôi đến khi khai thác).

          Hai là, hỗ trợ riêng đối với kinh tế vườn:
          - Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cho chủ vườn thực hiện chỉnh trang, cải tạo vườn (loại bỏ cây tạp, cải tạo mặt bằng, làm tường rào, cổng ngõ: xếp đá, hàng rào  bằng cây xanh để tạo cảnh quan). Mức hỗ trợ tối đa: 04 triệu đồng/1.000 m2 đối với Khu vực I; 4,5 triệu đồng/1.000 m2 đối với Khu vực II; 05 triệu đồng/1.000 m2 đối với Khu vực III. Tổng mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/chủ vườn.
          - Hỗ trợ giống cây trồng và vật tư phục vụ sản xuất: Hỗ trợ kinh phí mua giống cây trồng dài ngày: Hỗ trợ tối đa: 30% kinh phí nhưng không quá 3,5 triệu đồng đối với Khu vực I; 50% kinh phí nhưng không quá  4,0 triệu đồng đối với Khu vực II; 80% kinh phí nhưng không quá 4,5 triệu đối với  Khu vực III.  Hỗ trợ kinh phí mua phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (khuyến khích sử dụng các sản phẩm từ sinh học). Mức hỗ trợ tối đa: 400.000 đồng/1.000 m2 đối với Khu vực I; 600.000 đồng/1.000 m2 đối với Khu vực II; 800.000 đồng/1.000 m2 đối  với Khu vực III. Hạn mức diện tích được tính hỗ trợ không quá 3.000 m2/chủ vườn.

Mô hình trang trại nuôi  bò BBB tại xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn

          Ba là, hỗ trợ riêng đối với trang trại:
          - Hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện thiết kế và cải tạo mặt bằng làm trang trại. Mức hỗ trợ tối đa: 30 triệu đồng đối với Khu vực I; 35 triệu đồng đối với  Khu vực II; 40 triệu đồng đối với Khu vực III.
          - Hỗ trợ hạ tầng sản xuất bên trong trang trại. Hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản tại trang trại, nhưng không quá 250 triệu đồng/trang trại. Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, bao gồm: Chi phí xây dựng chuồng trại (chuồng trại phải có hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường), xây dựng ao nuôi/lồng nuôi đối với trang trại  thủy sản; nhà lưới, nhà kính; hàng rào bảo vệ; nhà xưởng; nhà sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. Tổng kinh phí hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/trang trại.

          Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của  HĐND tỉnh Quảng Nam về Qui định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực từ ngày 11/10/2021./.
Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
07 năm công tác khuyến nông ở xã biên giới Ch -Ơm, huyện Tây Giang
Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam: Tập huấn Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt lông màu theo VietGAHP
Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam phát động phong trào thi đua phòng, chống đại dịch COVID-19
Quyết liệt ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát
Ra mắt bộ ấn phẩm Bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu
Chi bộ Trung tâm Khuyến nông sinh hoạt Chuyên đề về Phát triển trồng rừng gỗ lớn ở Quảng Nam
Chăn nuôi an toàn hướng đến phát triển bền vững
Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026
Tăng cường phòng chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa lạnh
Chuyển đổi số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00002925606

  Lượt trong ngày
  115