Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025
Người đăng: Lê Thương .Ngày đăng: 12/08/2021 10:51 .Lượt xem: 191 lượt.
Ngày 10/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5177/KH-UBND về “Phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025” nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngành kinh tế du lịch, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên… trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

    Kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025 được xây dựng trên cơ sở thực hiện Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 và Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 3245/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid-19 trong 02 năm 2020 – 2021.

            Triển khai thực hiện các chương trình, nội dung thuộc Kế hoạch này, tỉnh Quảng Nam kỳ vọng hướng đến mục tiêu chung, đó là:

            - Du lịch xanh đóng góp quan trọng cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên.

            -  Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch xanh nhằm khai thác các điểm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thị trường khách du lịch. Qua đó, thu hút thị trường khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày, có ý thức, hành động văn minh khi tham gia du lịch.

            - Huy động sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp du lịch. Thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch xanh.

Du lịch miệt vườn là thế mạnh  của huyện trung du Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

            Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch đến năm 2025 cũng được xác định, bao gồm:

          - Du lịch xanh góp phần thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng, lao động du lịch đạt 23.000 người.

             - Hằng năm, xây dựng ít nhất 01 mô hình kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí du lịch xanh; đến năm 2025 xây dựng khoảng 10 - 20 mô hình du lịch xanh.

            - 100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch được đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận với kiến thức về du lịch xanh, bền vững; 50% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch được tập huấn, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam.

Làng du lịch sinh thái Đại Bình (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam)

            Nôi dung hoạt động cụ thể được xác định theo Kế hoạch này, bao gồm:

            Một là Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh: Tập huấn nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh, bền vững;  Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trên báo, đài; thông qua các Hội nghị, Hội thảo về du lịch; Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch xanh, bền vững của các doanh nghiệp điển hình cho cộng đồng….

              Hai là, phối hợp với Cơ quan dự án Du lịch bền vững Thụy Sỹ (SSTP) để tham mưu ban hành và hướng dẫn triển khai Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam.

              Ba là, Khảo sát lập danh mục các điểm du lịch, các sản phẩm du lịch để đầu tư, phát triển thành sản phẩm du lịch xanh:  Tổ chức khảo sát, phân tích, đánh giá, lập danh mục các điểm du lịch, các sản phẩm du lịch để đầu tư, phát triển thành sản phẩm du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kết nối các điểm du lịch xanh, xây dựng tour du lịch xanh trên địa bàn tỉnh.

                Bốn là, Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động có kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch xanh, bền vững: Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên về du lịch xanh, có kỹ năng điều hành, hướng dẫn doanh nghiệp du lịch thực hiện mô hình du lịch xanh, bền vững; Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho các đối tượng tiếp cận các phương pháp, mô hình xây dựng sản phẩm du lịch xanh tại các địa phương trong và ngoài nước có mô hình du lịch xanh tiêu biểu.

                Năm là, Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch xanh

                Sáu là, Liên kết, hợp tác phát triển du lịch xanh: Liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước để đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm du lịch xanh; Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch; Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên kết đặc trưng, mới mẻ, khai thác tối đa những lợi thế của du lịch mỗi địa phương, phù hợp với bối cảnh thị trường;  Đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế tạo nguồn lực phát triển du lịch xanh.

                Bảy là, Phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch xanh: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các làng nghề truyền thống (cổng chào, đường giao thông và nhà trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường…).

                Tám là, Thực hiện các kế hoạch, phương án ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro; các chương trình bảo vệ môi trường, hành động về rác thải nhựa, chương trình mục tiêu tăng trưởng xanh.

                Chín là, Xây dựng mô hình phát triển du lịch xanh: Chọn thành phố Hội An để xây dựng mô hình du lịch xanh điểm theo Bộ tiêu chí du lịch xanh, làm cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp… học tập, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

                Mười là, Quảng bá, xúc tiến du lịch xanh Quảng Nam trong và ngoài nước thông qua việc xây dựng thông tin, dữ liệu và quảng bá, xúc tiến du lịch xanh ; Tổ chức Hội chợ - triển lãm du lịch, các chuỗi sự kiện về phát triển du lịch xanh Quảng Nam.

Mô hình nông nghiệp đô thị kết hợp du lịch tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

                UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan đầu mối,  phối hợp các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này.    
Nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam được giao theo Kế hoạch này là chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các phương án, chương trình ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.               

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Biện pháp phòng ngừa bệnh Gà rù hiệu quả
Hiệu quả bước đầu mô hình cải tạo vườn tạp ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh
Diễn đàn Tôm Việt 2021: “Giải pháp tháo gỡ khó khăn ngành tôm Việt trong tình tình dịch bệnh Covid-19"
Kết quả bước đầu mô hình nuôi cá Thát lát cườm lồng bè trên hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm
Triển vọng mô hình nuôi cá Chim vây vàng ở xã Tam Hải - huyện Núi Thành
QUẢNG NAM TRỒNG RỪNG GỖ LỚN: Kết quả và câu hỏi đặt ra !
Sự kiện “Kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền bằng hình thức trực tuyến”
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00002830155

  Lượt trong ngày
  471