Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
Người đăng: Lê Thương .Ngày đăng: 04/08/2021 09:42 .Lượt xem: 112 lượt.
Ngày 28/7/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 4713/BNN-TCTS đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021 để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất.

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2021, sản xuất thủy sản, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nổ lực của toàn ngành nên sản xuất nông nghiệp nói chung và chăn nuôi, thủy sản nói riêng đạt được kết quả rất khả quan. Tổng sản lượng thủy sản đạt 4,1 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4,1 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt khoảng 3,2 triệu tấn; sản lượng trứng gia cầm đạt 8,4 tỷ quả, tăng 5%; sản lượng sữa bò tươi đạt 561 nghìn tấn, tăng 11,2%; giá trị xuất khẩu ước 196,8 triệu USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020.Mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ thủy điện Sông Tranh (huyện Bắc Trà My)

                Những tháng cuối năm 2021, sản xuất thủy sản, chăn nuôi tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức:. Để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt chống dịch vừa phát triển sản xuất đạt mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng ngành, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

                Một là, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật thủy sản năm 2017, Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn; các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc; các quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập trung kiểm soát điều kiện sản xuất, chất lượng giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, xác nhận mã số đăng ký cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; điều kiện cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

                Hai là, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có giải pháp cụ thể tổ chức triển khai tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản, tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tạo điều kiện cho việc kiểm dịch động vật, vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật, các loại thuốc, vắc xin, thức ăn cho động vật và vật tư đầu vào phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và chuỗi sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; chủ động đề xuất phương án tổ chức giết mổ, cung ứng động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, bảo đảm phòng chống Covid-19 và an toàn dịch bệnh theo quy định.

                Ba là, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ và của địa phương tại các cảng cá, các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Ưu tiên bố trí phương tiện, nhân lực, vật lực để thực hiện kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại khu vực các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá đạt hiệu quả cao nhất. Xem xét ưu tiên tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho lực lượng lao động và quản lý tại cảng cá, thuyền viên, lực lượng thú y để chủ động trong công tác kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức các biện pháp phòng chống dịch và tổ chức sản xuất tại thực địa.

                Bốn là, tăng cường  kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tham gia hỗ trợ thu mua, vận chuyển, tạm trữ, đồng thời xem xét việc mở lại các chợ đầu mối, chợ dân sinh để tiêu thụ sản phẩm. Chủ động thống kê các chuỗi sản phẩm thủy sản có sản lượng lớn (qua các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản, ...), phối hợp với các địa phương có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm để thiết lập và duy trì các kênh phân phối sản phẩm thủy sản, đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm.

                Năm là, tập trung phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tiếp tục đẩy mạnh phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ, nuôi cá tra các tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch sản xuất. Đồng thời phát triển sản xuất các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao (cá rô phi, nhuyễn thể, cá nước lạnh, cá biển, ...) và các loài cá bản địa, đặc hữu để phát huy tiềm năng lợi thế tự nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

                Hướng dẫn và động viên ngư dân tổ chức khai thác thủy sản trên biển an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Rà soát lại số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn, có kế hoạch tái đàn, tăng đàn đối với các đối tượng vật nuôi phù hợp và có lợi thế để đảm bảo chủ động nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng, nhất là các tỉnh gần các thành phố có nhu cầu tiêu thụ lớn. Phát triển chăn nuôi gia súc ăn có (trâu, bò thịt, dê thịt) là những đối tượng vật nuôi ít chịu ảnh hưởng bởi nguồn nguyên liệu thức ăn nhập khẩu, những đối tượng này có khả năng tận dụng tốt các nguồn thức ăn xanh và phụ phẩm của nông - lâm - ngư nghiệp tại địa phương. Đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thực phẩm, kể cả khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.


Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc là hướng sản xuất mang lại hiệu quả cao

                Tổ chức triển khai, hướng dẫn ngư dân, người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản các biện pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai, bão, lũ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi xảy ra thiên tai. Thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi, khuyến cáo kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, ứng phó khi môi trường nuôi có diễn biến bất lợi.

                Tổ chức hướng dẫn, sắp xếp tàu cá hoạt động khai thác, ra, vào cảng (hoặc bố trí địa điểm phù hợp trong trường hợp cảng cá thực hiện phong tỏa phòng chống dịch); bốc, dỡ thủy sản và hàng hóa đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao

                Tăng cường thông tin, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân rộng các mô hình sản xuất công nghệ cao, mô hình liên kết sản xuất hiệu quả có giá thành hạ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh cho sản phẩm.

                Sáu là, Về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật

                Đẩy mạnh việc tổ chức xây dựng các cơ sở, chuỗi chăn nuôi khép kín; cơ sở, vùng, chuỗi sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh.

                Tổ chức tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi để chủ động phòng các bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tai xanh,..., bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng 80% tổng đàn thuộc diện tiêm; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh, mới nhập đàn và tiêm nhắc lại trước thời điểm hết miễn dịch sinh ra do lần tiêm trước.

                Hướng dẫn cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học, tổ chức giám sát dịch bệnh chủ động tại cơ sở; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, tiêu độc tại các khu vực nuôi và khu vực nguy cơ cao (như các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm,...) để tiêu diệt các loại mầm bệnh ngoài môi trường.

Khuyến cáo nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học

                Hướng dẫn chủ vật nuôi, người nuôi trồng thủy sản khi thấy gia súc, gia cầm, thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết nhiều bất thường cần báo cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương để tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Tuyệt đối không vứt xác động vật bệnh, chết ra môi trường; không xả thải nước, chất thải các cơ sở nuôi trồng bị dịch bệnh ra môi trường làm lây lan dịch bệnh; xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, ở diện hẹp, tránh để lây lan diện rộng, khó kiểm soát./.

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ
Kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025
Biện pháp phòng ngừa bệnh Gà rù hiệu quả
Hiệu quả bước đầu mô hình cải tạo vườn tạp ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh
Diễn đàn Tôm Việt 2021: “Giải pháp tháo gỡ khó khăn ngành tôm Việt trong tình tình dịch bệnh Covid-19"
Kết quả bước đầu mô hình nuôi cá Thát lát cườm lồng bè trên hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm
Triển vọng mô hình nuôi cá Chim vây vàng ở xã Tam Hải - huyện Núi Thành
QUẢNG NAM TRỒNG RỪNG GỖ LỚN: Kết quả và câu hỏi đặt ra !
Sự kiện “Kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền bằng hình thức trực tuyến”
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00002829984

  Lượt trong ngày
  300