Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Nhìn lại 10 năm hoạt động Khuyến nông đô thị tỉnh Quảng Nam (Tiếp theo)
Người đăng: Lê Đình Đài .Ngày đăng: 30/07/2021 10:09 .Lượt xem: 133 lượt.
Tròn 10 năm (2010-2021) tự nguyện tham gia tổ chức Câu lạc bộ Khuyến nông đô thị do Hệ thống khuyến nông nhà nước các tỉnh tiên phong thành lập với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đến nay hoạt động của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam đã đóng góp một phần tích cực trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở vùng đô thị nói riêng cũng như kinh tế nông nghiệp cả tỉnh nói chung.

*  Kết quả hoạt động giai đoạn từ năm 2019 đến nay

Công tác Khuyến nông trong giai đoạn này thực hiện theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông và Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách Nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong giai đoạn này, nhiệm vụ khuyến nông tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường thông qua các nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng chống chịu thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. Với định hướng đó, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam tập trung triển khai nhiều chương trình, mô hình như:

Chương trình thông tin tuyên truyền, huấn luyện đào tạo: Xây dựng, phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam với 10 chuyên mục; đăng 38 tin, bài trên Báo Quảng Nam; đăng trên 550 tin, bài, gần 500 ảnh, trả lời gần 300 câu hỏi của bạn đọc trên Website của Trung tâm, ... để chuyển tải nội dung như chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về các tiến bộ KH-KT, gương điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất hiệu quả.

Tổ chức thành công 02 chuyến công tác tham quan, học tập ngoài tỉnh, nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động khuyến nông các tỉnh, thành phố; 02 Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp về khởi nghiệp và trồng rừng gỗ lớn; 03 cuộc hội thảo, hội chợ; 35 lớp. với trên 1.000 học viên tham dự, trong đó có 23 lớp tập huấn FFS.

Xây dựng mô hình

Trong 2 năm (2019 - 2020), các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động KNĐT của TW và Tỉnh với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng (Bq: 750 triệu/năm), Trung tâm đã triển khai xây dựng nhiều mô hình trình diễn, với nhiều loại giống cây trồng, con vật nuôi mới, đáp ứng yêu cầu của chủ trương tái cơ cấu ngành. Hầu hết các mô hình đều có tính ứng dụng những tiến bộ KH-KT mới và liên kết trong sản xuất như:

+ Mô hình sản xuất rau hữu cơ gắn với du lịch; Mô hình trồng dâu giống mới; Mô hình nuôi tằm con tập trung; Mô hình nuôi tằm lớn; Mô hình thâm canh lạc vùng Đông kết hợp ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm; Mô hình trồng nấm rơm trên rơm rạ; Mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hướng hữu cơ tạo nông sản sạch cho thị trường tiêu dùng; Mô hình chăn nuôi bò thịt lai BBB; Mô hình nuôi ghép tôm thẻ chân trắng - cá đối mục; Mô hình nuôi ốc hương thương phẩm trong ao; Mô hình nuôi cá Dìa kết hợp với Tôm Sú; Mô hình trồng cây ăn quả trong vườn nhà gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Mô hình nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch.

    

Mô hình chăn nuôi Bò lai BBB tại xã Điện Quang, thị xã Điện BànMô hình Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch tại TP Hội AnMô hình Nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp cá Đối nục tại Thăng Bình

          - Công tác xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp, liên kết sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh. Triển khai thu thập thông tin từ các doanh nghiệp nông nghiệp về sản phẩm nông nghiệp để phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Nam và Hội doanh nghiệp đồng hương Quảng Nam tại phía Nam (QNB) để xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm OCOP. Trung tâm làm việc với Công ty CP Việt Hoa về liên kết tiêu thụ ớt, chế biến xuất khẩu, thu mua gỗ, chế biến xuất khẩu, liên kết trồng rừng gỗ lớn; xúc tiến giúp doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Quảng Nam tìm điểm và làm việc với UBND huyện Hiệp Đức về đầu tư dự án chăn nuôi heo theo công nghệ của Mỹ; dự án nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam tìm địa điểm tại Duy Xuyên để xây dựng dự án Trồng dâu nuôi tằm kết hợp với du lịch. Các dự án trên cơ bản các địa phương đã thống nhất địa điểm, đang triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định (theo QĐ số 3352/QĐ-UBND, ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).

          Một số bài học kinh nghiệm trong hoạt động khuyến nông nói chung và KNĐT nói riêng:

- Một là : Hoạt động khuyến nông phải tuân thủ nguyên tắc “Chuyển giao những cái gì mà nông dân cần, không chuyển giao những gì mà chúng ta có”, vì vậy người cán bộ khuyến nông phải nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân, đòi hỏi của thực tiễn sản xuất, phải xem xét kỹ trình độ khoa học kỹ thuật, khả năng tổ chức sản xuất và quản lý, khả năng tiếp cận thị trường của nông dân nơi xây dựng mô hình, từ đó chọn qui trình công nghệ về cây trồng, con vật nuôi cho phù hợp thì mô hình mới thành công và khả năng nhân rộng cao.

- Hai là : Khi triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông phải thông qua vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền cơ sở vì đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để mô hình thành công. Kinh nghiệm cho thấy nếu chỉ xây dựng mô hình với một cá nhân hoặc một tập thể nông hộ thiếu sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương thì rất khó thành công.

- Ba là: Tư duy sản xuất hàng hoá của nông dân miền Trung nói chung, Quảng Nam nói riêng còn nhiều mặt hạn chế so với nông dân ở hai đầu đất nước,  do đó công tác khuyến nông phải tham mưu được cho các cấp lãnh đạo, các ngành liên quan về:

+ Chính sách hỗ trợ vốn ban đầu hoặc Nhà nước phải hỗ trợ cho nông dân vay vốn theo chu kỳ của cây trồng, con vật nuôi với lãi suất khác (thủ tục vay vốn đơn giản và thấp) so với lãi suất thông thường;

+ Tăng cường trang bị cho nông dân nhiều hơn nữa về tư duy sản xuất hàng hoá (sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất, ...) để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất (do đất đai hẹp, dân số đông).

- Bốn là: Công tác khuyến nông phải gắn chặt với công tác dự báo, xu hướng của thị trường, giá cả mà mô hình đem lại, nếu không sẽ tác dụng ngược lại mô hình chỉ đạt về mặt khoa học mà không có hiệu quả về kinh tế.

- Năm là: Trong tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mô hình khuyến nông cần tập trung với qui mô lớn hơn, xây dựng thành vùng chuyên canh lớn, thuận tiện cho việc đưa nhanh các tiến bộ KHKT vào sản xuất tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh, theo hướng sản xuất hàng hoá khép kín (sản xuất - chế biến - tiêu thụ).

- Sáu là: Công tác khuyến nông không thể tách rời vấn đề thị trường và xúc tiến thương mại, cần thường xuyên nắm bắt thông tin kịp thời cung cấp cho nông dân và các địa phương trong tỉnh, xây dựng mạng lưới thông tin xuống cơ sở thông qua kênh khuyến nông. Việc đưa các tiến bộ KH-KT mới không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn phải tìm kiếm những sản phẩm nông nghiệp có khả năng tiêu thụ mạnh, nhanh, bền vững để tháo gỡ những ách tắc trong khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

* Phương hướng hoạt động khuyến nông đô thị thời gian đến

Xây dựng nền nông nghiệp đô thị tiên tiến, hiện đại, năng suất cao và thích ứng hiệu quả với quá trình đô thị hóa là hướng đi tất yếu của nông nghiệp cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng, các hoạt động khuyến nông thời gian qua đã từng bước có sự dịch chuyển phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp đô thị, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao giá trị gia tăng và góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng an toàn và bền vững. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sản xuất nông nghiệp, đòi hỏi công tác khuyến nông phải được tăng cường đầu tư, hoàn thiện tổ chức và đa dạng hoá phương thức hoạt động. Cụ thể :

- Khuyến khích, hướng dẫn thành lập và hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức khuyến nông tự nguyện như: Các câu lạc bộ khuyến nông, các nhóm hộ nông dân cùng sở thích, Tổ hợp tác, ... để xã hội hoá mạnh mẽ công tác khuyến nông.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, trình độ tổ chức quản lý sản xuất, khả năng tiếp cận với thị trường, tiếp cận với nguồn vốn vay cho cán bộ khuyến nông. Đồng thời rèn luyện khả năng giao tiếp, truyền đạt, hiểu biết xã hội như : tâm lý người nông dân, phong tục tập quán, dân tộc, trình độ nhận thức,... Có như vậy mới đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của công tác khuyến nông.

- Gắn hoạt động khuyến nông với các tổ chức tín dụng như : ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng người nghèo, ngân hàng thương mại giúp nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm có trách nhiệm tư vấn cho nông dân xây dựng phương án sản xuất, giúp họ xác định chủng loại cây trồng, con vật nuôi có hiệu quả làm cơ sở cho phương án vay vốn có hiệu quả.

- Tăng vốn đầu tư cho công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thông tin đại chúng, tạo ra nhiều kênh thông tin khác nhau để chuyển tải nhanh chóng, kịp thời các tiến bộ KHCN, thông tin giá cả thị trường đến với người nông dân. Đồng thời chú trọng tiếp nhận thông tin phản hồi từ cơ sở, từ người nông dân để có hướng xử lý phù hợp.

- Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa khuyến nông với nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ đầu vào về cây giống, con giống có chất lượng, giá cả hợp lý và dịch vụ đầu ra để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân một cách thuận lợi nhất.

- Phối hợp thường xuyên với các đoàn thể quần chúng, các hiệp hội, các tổ chức khuyến nông tự nguyện trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ nông lâm nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT dưới sự chỉ đạo của Sở, xây dựng và hình thành cho được các vùng sản xuất./.
 (Hết)
Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ TT&TT: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ
Kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025
Biện pháp phòng ngừa bệnh Gà rù hiệu quả
Hiệu quả bước đầu mô hình cải tạo vườn tạp ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh
Diễn đàn Tôm Việt 2021: “Giải pháp tháo gỡ khó khăn ngành tôm Việt trong tình tình dịch bệnh Covid-19"
Kết quả bước đầu mô hình nuôi cá Thát lát cườm lồng bè trên hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm
Triển vọng mô hình nuôi cá Chim vây vàng ở xã Tam Hải - huyện Núi Thành
QUẢNG NAM TRỒNG RỪNG GỖ LỚN: Kết quả và câu hỏi đặt ra !
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00002830164

  Lượt trong ngày
  480