Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Nhìn lại 10 năm hoạt động Khuyến nông đô thị ở Quảng Nam
Người đăng: Lê Đình Đài .Ngày đăng: 29/07/2021 08:49 .Lượt xem: 121 lượt.
Tròn 10 năm (2010-2021) tự nguyện tham gia tổ chức Câu lạc bộ Khuyến nông đô thị do Hệ thống khuyến nông nhà nước các tỉnh tiên phong thành lập với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đến nay hoạt động của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam đã đóng góp một phần tích cực trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở vùng đô thị nói riêng cũng như kinh tế nông nghiệp cả tỉnh nói chung.

Câu lạc bộ Khuyến nông đô thị (CLB KNĐT) là một tổ chức tự nguyện, ra đời từ năm 2001. Ban đầu gồm 3 thành viên là Trung tâm Khuyến nông thành phố Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoạt động với mục đích xây dựng các thành viên trở thành những hạt nhân tiêu biểu về hoạt động khuyến nông đô thị; Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác khuyến nông, phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tính đến nay, CLB KNĐT có 23 thành viên là Trung tâm khuyến nông, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp (DVKTNN) các tỉnh, thành phố. Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam tham gia làm thành viên CLB KNĐT kể từ tháng 4/2010 đến nay (Theo Quyết định số 44/QĐ-CLBKN ngày 28/4/2010 về việc Quyết định kết nạp thành viên Câu lạc bộ khuyến nông tỉnh, thành).

Qua 10 năm (2010 - 2021) tham gia hoạt động KNĐT, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tổ chức cho viên chức Trung tâm Khuyến nông tỉnh và huyện đi tham quan, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, mỗi năm 1 lần tại các tỉnh, thành phố, nội dung chủ đề như: Cơ cấu tổ chức bộ máy khuyến nông; công tác truyền thông, đào tạo, huấn luyện; các mô hình khuyến nông điển hình tiên tiến; mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết; công tác hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại; các hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông, ...

Đăng cai tổ chức thành công 02 hội thảo chuyên đề về Khuyến nông đô thị (KNĐT) vào năm 2013 và năm 2017 tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với hơn 500 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Ban chủ nhiệm và các thành viên CLB KNĐT. Thông qua các hội thảo chuyên đề, tham quan học tập có rất nhiều kinh nghiệm hay trong hoạt động KNĐT, nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả được các thành viên CLB KNĐT học tập và nhân rộng như mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái gắn với du lịch tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội học tập và triển khai nhân rộng tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Đã kết nối các cá nhân, tổ chức sản xuất ra sản phẩm nông sản an toàn với các đơn vị tiêu thụ, liên kết người sản xuất để tạo ra số lượng sản phẩm hàng hóa đủ lớn, đảm bảo chất lượng để cung cấp cho thị trường; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, liên kết tổ chức sản xuất, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới… đến với nông dân. Làm cầu nối giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả.

Mô hình khuyến nông đô thị ở Quảng Nam tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, an toàn thực phẩm; các mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kỹ thuật tiên tiến, mô hình ứng dụng công nghệ cao; các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái,...

* Kết quả hoạt động giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018

Công tác Khuyến nông trong giai đoạn này thực hiện theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông và Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu thông qua các hoạt động đào tạo nông dân về kiến thức, kỹ năng và các hoạt động cung ứng dịch vụ để hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia khuyến nông. Với định hướng đó, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam tập trung triển khai nhiều chương trình, mô hình như:

Chương trình thông tin tuyên truyền, huấn luyện đào tạo: Phối hợp với Đài PT-TH xây dựng 101 chuyên đề, 37 chuyên mục và 23 phóng sự phát trên sóng truyền hình của Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam; Đăng 252 tin, bài trên các số Báo Quảng Nam, viết trên 500 bài, 1.000 tin, ảnh đăng trên các bản tin, trang Website… để chuyển tải nội dung về kỹ thuật thâm canh cây trồng, con vật nuôi; Hướng dẫn chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản; giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả, gương nông dân tiêu biểu, điển hình trong sản xuất, kinh doanh; tổ chức thành công 06 diễn đàn (DĐ) Khuyến nông @ nông nghiệp về chăn nuôi (2 DĐ); trồng trọt (2 DĐ); thủy sản ( 1 DĐ) và lao động nông thôn (1 DĐ) với trên 1.500 lượt đại biểu tham dự; tổ chức 11 hội thảo chuyên ngành, hội thi Khuyến nông viên giỏi, hội chợ; tổ chức 197 lớp tập huấn với trên 600 lượt nông dân tham gia, trong đó có 44 lớp tập huấn FFS và 34 lớp đào tạo nghề.                              

Xây dựng mô hình: Từ năm 2010 - 2018, các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động KNĐT của TW và Tỉnh với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng (Bq: 750 triệu đồng/năm), Trung tâm đã triển khai xây dựng 200 mô hình trình diễn các loại (25 - 30 MH/năm); cơ cấu, bố trí nhiều chủng loại cây trồng, con vật nuôi khác nhau phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng và tập quán canh tác của cộng đồng dân cư. Hầu hết các mô hình đều có tính ứng dụng những tiến bộ KH-KT trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, một số mô hình khuyến nông đô thị nổi trội như:

Mô hình 3 giảm, 3 tăng kết hợp sử dụng công cụ sạ lúa theo hàng, máy gặt đập liên hợp trong sản xuất lúa; trồng hoa đô thị; sản xuất dưa hấu an toàn theo qui trình VIETGAP; trồng măng tây xanh an toàn; trồng thâm canh cây Lạc; chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc đảm bảo VSMT; Chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học; Chăn nuôi Vịt biển; nuôi tôm càng xanh trong ao; nuôi tôm thẻ chân trắng; cải tạo vườn tạp ...

Mô hình Sạ lúa theo hàng kết hợp máy GĐLH tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn


Mô hình Nuôi gà thịt thả vườn an toàn sinh học tại TP Tam KỳMô hình nuôi các nước ngọt trong lồng bè trên sông Tam Kỳ

          Công tác xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp, liên kết sản xuất được chú trọng, Trung tâm Khuyến nông với vai trò làm cầu nối, tư vấn, hỗ trợ  doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, liên kết tổ chức sản xuất, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ KH-KT mới…đến với nông dân. Làm cầu nối giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với hợp tác xã để liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp với các địa phương tiếp tục kết nối, giúp đỡ các doanh nghiệp đã và đang đều đặng triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ, liên kết sản xuất và bao tiêu các sản phẩm cho nông dân.

Nhìn chung, xây dựng nền nông nghiệp đô thị tiên tiến, hiện đại, năng suất cao và thích ứng hiệu quả với quá trình đô thị hóa là hướng đi tất yếu của nông nghiệp cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng. Hoạt động khuyến nông trong thời gian qua đã từng bước có sự dịch chuyển phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp đô thị, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao giá trị gia tăng và góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng an toàn và bền vững.

(còn nữa)

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nuôi cá Diêu hồng lồng bè trên vùng núi cao
Đông Giang: Triển khai dự án chuyển giao KH-CN theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 28/7/2019 của HĐND tỉnh
Nhìn lại 10 năm hoạt động Khuyến nông đô thị tỉnh Quảng Nam (Tiếp theo)
Bộ TT&TT: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ
Kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025
Biện pháp phòng ngừa bệnh Gà rù hiệu quả
Hiệu quả bước đầu mô hình cải tạo vườn tạp ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh
Diễn đàn Tôm Việt 2021: “Giải pháp tháo gỡ khó khăn ngành tôm Việt trong tình tình dịch bệnh Covid-19"
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00002830147

  Lượt trong ngày
  463