Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Thông báo về việc xây dựng, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 16/06/2021 09:26 .Lượt xem: 730 lượt.
Điều kiện tiên quyết để nông sản tỉnh nhà hướng đến xuất khẩu sang thị trường một số nước đã ký kết là phải xây dựng và giám sát mã số vùng trồng (MSVT), cơ sở đóng gói (CSĐG) quả tươi.

 Toàn văn nội dung Thông báo số 31/TB-SNN&PTNT ngày 15/6/2021 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu

Để đảm bảo mặt hàng nông sản, quả tươi (ớt, dưa hấu, chuối, xoài, khoai lang tím...) của tỉnh trong thời gian đến đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường một số nước đã ký kết, việc xây dựng và giám sát mã số vùng trồng (MSVT), cơ sở đóng gói (CSĐG) quả tươi phục vụ cho xuất khẩu là một trong những điều kiện tiên quyết để nông sản tỉnh nhà hướng đến xuất khẩu, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

  I.   XÂY DỰNG MSVT, CSĐG QUẢ TƯƠI XUẤT KHẨU

    Căn cứ Công văn 1111/BVTV-HTQT ngày 04/6/2021 của Cục Bảo vệ thực vật về việc xuất khẩu ớt và khoai lang tím sang thị trường Trung Quốc và Công văn số 941/BVTV-ATTPMT ngày 18/5/2021 của Cục Bảo vệ thực vật về việc xuất khẩu trở lại ớt sang Malaysia, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam đề nghị:
 1. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức thẩm định và lập Hồ sơ đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng MSVT, CSĐG quả tươi xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

   2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

      a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá những vùng sản xuất có tiềm năng xuất khẩu để hướng dẫn các doanh nghiệp liên kết sản xuất, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ gia đình... lập hồ sơ đăng ký mã số vùng trồng để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, cụ thể như sau:

- Đối với ớt tươi, định hướng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và Malaysia;

- Đối với khoai lang tím, định hướng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Lưu ý: Mỗi mã số vùng trồng chỉ áp dụng xuất khẩu cho một nước.

         b) Tuyên truyền, phổ biến 02 Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) đến doanh nghiệp liên kết, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ gia đình... sản xuất, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu trên địa bàn:

   TCCS 774:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát mã vùng trồng;

      TCCS 775:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói.

3. Hồ sơ đăng ký cấp MSVT, CSĐG xuất khẩu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh gửi về:

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệt thực vật Quảng Nam;
              Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Hòa Thuận, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
              Điện thoại: 02353810894; email:
ccttbvtv.snnptnt@quangnam.gov.vn

      II. QUẢN LÝ MÃ SỐ, GIÁM SÁT VÙNG TRỒNG, CƠ SỞ ĐÓNG GÓI QUẢ TƯƠI XUẤT KHẨU

Thực hiện Công văn số 2425/BNN-BVTV ngày 27/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói để cấp mã số phục vụ xuất khẩu và Công văn số 993/BVTV-HTQT ngày 21/5/2021 của Cục Bảo vệ thực vật về việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu tại Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

      1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam có trách nhiệm:

       - Triển khai các hướng dẫn, quy định tại TCCS số 774:2020/BVTV- Quy trình thiết lập và giám sát mã vùng trồng và TCCS 775:2020/BVTV- Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói;

- Thực hiện giám sát định kỳ, đột xuất (nếu cần) và quản lý số liệu MSVT, CSĐG xuất khẩu đã được cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về MSVT, CSĐG đã được cấp.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất (khi có yêu cầu) cho Cục Bảo vệ thực vật và cho Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

     2. Đối với các địa phương có doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được cấp MSVT(có danh sách 28 MSVT kèm theo), CSĐG quả tươi xuất khẩu:

- Giao nhiệm vụ theo dõi MSVT, CSĐG quả tươi xuất khẩu cho cơ quan chuyên môn đồng thời cử công chức, viên chức làm đầu mối để phối hợp trong việc thực hiện và báo cáo. Các thông tin báo cáo này sẽ là cơ sở quan trọng để cấp mới, cấp lại, thu hồi hoặc hủy mã số đã được cấp (gửi thông tin công chức, viên chức làm đầu mối theo Phụ lục về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật địa chỉ email: ccttbvtv.snnptnt@quangnam.gov.vn trên trước ngày 22/6/2021 để tổng hợp, liên lạc).

  Thông báo đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được cấp MSVT, mã số CSĐG nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành.
Nội dung các tiêu chuẩn :     

     TCCS 774:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát mã vùng trồng;

           TCCS 775:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói.
              và Danh sách 28 MSVT  theo link dưới đây:
/Portals/1/ngoc son/TCCS_MA_SO_VUNG_TRONG_final_20210422085254209200.pdf
/Portals/1/ngoc son/775 TCCS MA SO CO SO DONG GOI_final.pdf
              /Portals/1/ngoc son/Danh sach ma so vung trong.docx


Nguồn tin: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN 2021 - 2022 VÙNG DHNTB VÀ TÂY NGUYÊN

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003720652

  Lượt trong ngày
  506
  Tổng số: 3720652