Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Giới thiệu, tra cứu và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương
Người đăng: Phan Văn Bách .Ngày đăng: 08/02/2021 15:02 .Lượt xem: 38 lượt.
Đây là công văn số 258/SNN&PTNT-VP ngày 03/01/2021 của Sở NN&PTNT Quảng Nam V/v giới thiệu, tra cứu và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương.

Kính gửi:

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam thông báo đến các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở biết các văn bản dưới đây đã được đăng trên Internet tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh, theo địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn và trên trục văn bản liên thông, gồm:

- Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

- Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 của Bộ Công an quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí;


- Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

- Thông tư số 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

- Công văn số 173/BCA-X05 ngày 20/01/2021 của Bộ Công an về việc kiến nghị thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cư trú;

Đề nghị các đơn vị liên quan truy cập vào các địa chỉ trên để tải các văn bản liên quan về nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Các bạn vào đường link bên dưới để xem toàn bộ công văn số 258/SNN&PTNT-VP ngày 03/01/2021 của Sở NN&PTNT Quảng Nam
CV-258.2021.signed.signed.signed.pdf

 

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông tin thị trường nông sản định kỳ tháng
Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử
Cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng hai và 02 tháng đầu năm 2021
Các tin cũ hơn:
Quế Lộc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Nông Sơn: Nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
TTKNQG: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến nông về tái cơ cấu sản xuất, liên kết hợp tác sản xuất và Hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp
Quảng Nam: Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông cho đoàn cán bộ Nông nghiêp tỉnh Sê Kông Lào
Ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Củ gừng và tác dụng của nó
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông
9 thực phẩm nên tránh trước khi lên máy bay
Mười loại thức ăn cực tốt cho phụ nữ
Điện Bàn: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông dân vùng sâu vùng xa
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Website