Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG NĂM 2021 (tiếp theo)
Người đăng: Lê Đình Đài .Ngày đăng: 30/12/2020 09:16 .Lượt xem: 100 lượt.

Một số giải pháp thực hiện những nhiệm vụ chính của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam  năm 2021

          - Tiếp tục, sắp xếp, luân chuyển viên chức giữa các phòng, ban, bộ phận (hoặc tạm trưng dụng) cho phù hợp với nhiệm vụ công tác ở từng thời điểm;

- Các Phòng, bộ phận tùy theo nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý, năm, có phân công cụ thể cho từng viên chức. Lãnh đạo phòng căn cứ vào kế hoạch công tác này, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện làm cơ sở để đánh giá, xếp loại, thi đua khen thưởng cuối năm;

          - Các Chương trình, mô hình, dự án như: Chương trình truyền thông Khuyến nông, Chương trình hợp tác với nước Lào, Chương trình xây dựng mô hình trình diễn (trồng trọt, chăn nuôi, khuyến lâm, khuyến ngư), Chương trình khuyến nông Trung ương, ... cần phải có kế hoạch triển khai cụ thể từ: chọn điểm, họp dân, ký hợp đồng, tập huấn, triển khai, Hội thảo, tổng kết, ...Tất cả phải được cụ thể hóa về thời gian, địa điểm, viên chức được giao phụ trách. Các kế hoạch triển khai này phải được lãnh đạo ký ban hành và là cơ sở để lãnh đạo, các phòng kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán chương trình;

          - Hàng tháng hoặc đột xuất tiến hành họp giao ban nhằm kiểm điểm đánh giá công tác của tháng, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ mới đề xuất các giải pháp để tháo gỡ. Đề ra nhiệm vụ tháng đến, sắp xếp các nhiệm vụ ưu tiên giải quyết theo thứ tự, nhằm bố trí nguồn lực có hiệu quả;

          - Tăng cường công tác kết nối với hệ thống Khuyến nông cấp huyện, cấp cơ sở; tranh thủ tối đa sự giúp đỡ hợp tác của các ngành, các cấp, chính quyền và hội đoàn thể ở địa phương trong việc lựa chọn địa điểm để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và nhân rộng các chương trình Khuyến nông;

          - Chủ động tiếp cận doanh nghiệp, tiếp cận thị trường, đổi mới toàn diện công tác Khuyến nông trong tình hình mới, xây dựng các Chương trình, mô hình Khuyến nông theo chuỗi giá trị;

          - Tiếp tục phát huy việc phối hợp tốt với các cơ quan Thông tấn, Báo chí, cơ quan tuyên truyền nhằm quảng bá nhanh các Chương trình, mô hình, dự án hiệu quả, cách làm hay đến với sản xuất, với thị trường;

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo tất cả các Chương trình, mô hình, dự án được triển khai đúng  tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất. Triển khai Chương trình, mô hình, dự án  khuyến nông đến cơ sở phải đảm bảo tính dân chủ, công khai minh bạch.

Tổ chức thực hiện

1. Giao các phòng chức năng của Trung tâm căn cứ kế hoạch công tác xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng Chương trình, mô hình, dự án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện;  

2. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng: báo, đài, bản tin, trang Website,... để thông tin, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới đến với nông dân kịp thời và có hiệu quả, giới thiệu những cá nhân điển hình, mô hình tiên tiến;

3. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đặc biệt là các Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ KNVCS để triển khai thực hiện các Chương trình, mô hình, dự án đúng tiến độ và đạt hiệu quả./.


Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2022
Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2020
Thu nhập tiền tỷ từ trồng bưởi hữu cơ
Phát triển cây dược liệu tại huyện Đông Giang
Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam: tổ chức thành công Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021
(Thư viện Pháp luật) 04 thông tin mới về hóa đơn kế toán cần biết
(Thư viện Pháp luật) 08 quy định cán bộ, công chức, VC, NLĐ cần biết từ 01/01/2021
(Thư viện Pháp luật) 8 quy định mới NLĐ cần biết trước khi ký hợp đồng lao động từ 2021
(Thư viện Pháp luật) 72 vi phạm về hóa đơn và mức phạt từ ngày 05/12/2020
(Thư viện Pháp luật) Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021
(Thư viện Pháp luật) Cách tính tiền chế độ thai sản năm 2021 khi sinh con
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Website