Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG NĂM 2021
Người đăng: Trương Thị Minh Mẫn .Ngày đăng: 28/12/2020 14:44 .Lượt xem: 166 lượt.
Chương trình công tác- những nhiệm vụ chính của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam năm 2021

Chương trình công tác- những nhiệm vụ chính năm 2021 của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam

Tháng 1:

- Hướng dẫn địa phương và nông dân sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021;

- Tiếp tục theo dõi các mô hình đã thực hiện trong năm 2020;

- Tiếp tục triển khai, theo dõi các Dự án khuyến nông Trung ương.

.

Tháng 7:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2021;

- Tiếp tục theo dõi các chương trình đang triển khai; tiếp tục triển khai, theo dõi các Dự án khuyến nông Trung ương.

- Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh SêKông- Lào.

- Tiếp tục tham mưu cho Ngành chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu đạt kết quả.

Tháng 2:

- Tiếp tục theo dõi các mô hình đã thực hiện trong năm 2020;

- Tham gia hướng dẫn sản xuất Đông Xuân 2020-2021; Hướng dẫn chăm sóc cây trồng, con vật nuôi trước, trong và sau Tết Tân Sửu.

- Tiếp tục triển khai, theo dõi các Dự án khuyến nông Trung ương.

- Mời các Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố họp triển khai kế hoạch 2021.

Tháng 8:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2021;

- Tiếp tục theo dõi các chương trình đang triển khai; tiếp tục triển khai theo dõi các Dự án khuyến nông Trung ương.

- Tiếp tục tham mưu cho Ngành chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2021 đạt kết quả.

- Tổ chức tập huấn khuyến nông viên cơ sở.

- Triển khai công tác đăng ký kế hoạch cho các địa phương.

Tháng 3:

-  Triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2021;

- Tiếp tục tham mưu cho Ngành chỉ đạo sản xuất Đông Xuân 2020-2021 và sản xuất vụ Xuân đạt kết quả.

- Tiếp tục theo dõi các chương trình đã triển khai năm 2020; tiếp tục triển khai, theo dõi các Dự án khuyến nông Trung ương.

Tháng 9:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2021; Chuẩn bị công tác tổng kết các chương trình, mô hình khuyến nông.

- Tiếp tục theo dõi các chương trình đang triển khai; tiếp tục triển khai, theo dõi các Dự án khuyến nông Trung ương.

- Tiếp tục tham mưu cho Ngành chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2021 đạt kết quả. Chuẩn bị hướng dẫn sản xuất vụ Thu Đông.

Tháng 4:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2021; Tham gia hội chợ và hội thảo kết nối doanh nghiệp nông nghiệp.

- Hỗ trợ giống, vật tư cho tỉnh SêKông – Lào (dự kiến cuối tháng 4/2021).

- Tiếp tục theo dõi các chương trình đang triển khai; tiếp tục triển khai, theo dõi các Dự án khuyến nông Trung ương (Thủy sản và Chăn nuôi).

- Tiếp tục tham mưu cho Ngành chỉ đạo sản xuất Đông Xuân 2020-2021 và sản xuất vụ Xuân Hè 2021 đạt kết quả.

- Đăng ký kế hoạch năm 2022 và các năm đến với Tỉnh và Trung ương.

Tháng 10:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2021;

- Tiếp tục theo dõi các chương trình đang triển khai, tiếp tục triển khai theo dõi các Dự án khuyến nông Trung ương. Sơ kết đánh giá các dự án.

- Tiếp tục tham mưu cho Ngành chỉ đạo sản xuất vụ Thu Đông.

- Triển khai công tác chuẩn bị trồng rừng và mô hình khuyến lâm.

- Tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm các tiến bộ kỹ thuật mới về các mô hình khuyến nông có hiệu quả, gương nông dân điển hình, tiên tiến tại các tỉnh.

Tháng 5:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2021;

- Tiếp tục theo dõi các chương trình đang triển khai; tiếp tục triển khai, theo dõi các Dự án khuyến nông Trung ương (Thủy sản và Chăn nuôi).

- Tiếp tục tham mưu cho Ngành sơ kết sản xuất Đông Xuân 2020-2021 và hướng dẫn sản xuất vụ Xuân Hè 2021 đạt kết quả.

- Xây dựng chuyên đề tập huấn sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu; hướng dẫn sản xuất vụ Hè Thu.

Tháng 11:

  - Tiếp tục triển khai thực hiện, theo dõi chỉ đạo các chương trình khuyến nông, khuyến ngư 2021 cả Tỉnh và Trung ương. Tiếp tục tập trung công tác thanh quyết toán dứt điểm các chương trình đã triển khai.

- Tổng kết và khuyến cáo nhân rộng các chương trình, mô hình khuyến nông, khuyến ngư đã triển khai.

- Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch Khuyến nông năm 2022 và chương trình trung, dài hạn trình các cấp phê duyệt (cả Chương trình Tỉnh và Trung ương).

- Triển khai công tác đánh giá, xếp loại lao động, thi đua khen thưởng năm 2021. Hội đồng xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Trung tâm họp xét sáng kiến, cải tiến của viên chức, người lao động Trung tâm để đề nghị lên Hội đồng của Sở.

- Tiếp tục tham mưu cho Ngành chỉ đạo công tác hướng dẫn triển khai sản xuất vụ Thu Đông 2021 và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022.

Tháng 6:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2021;

- Tiếp tục theo dõi các chương trình đang triển khai; tiếp tục triển khai, theo dõi các Dự án khuyến nông Trung ương (Thủy sản và Chăn nuôi).

- Tiếp tục tham mưu cho Ngành chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2021 đạt kết quả.

- Chuẩn bị tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật

nông nghiệp cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh SêKông- Lào.

Tháng 12:

- Tiếp tục theo dõi chỉ đạo, tổng kết các chương trình khuyến nông, khuyến ngư 2021 cả Tỉnh và Trung ương. Tập trung công tác thanh quyết toán dứt điểm các chương trình này (trước 20/12/2021).

- Hoàn chỉnh các Báo cáo tổng kết mô hình, chương trình khuyến nông, dự án.

- Hoàn chỉnh hồ sơ các chương trình khuyến nông, khuyến ngư của Tỉnh, Trung ương để thanh quyết toán theo qui định.

-  Triển khai chương trình Đông Xuân 2021-2022.

- Tiếp tục tổng kết và khuyến cáo nhân rộng các chương trình, mô hình khuyến nông, khuyến ngư còn lại trong năm.

- Tổng kết công tác Khuyến nông năm 2021. Tổ chức Hội nghị Viên chức và NLĐ năm 2022.

* Các chương trình, dự án, các nhiệm vụ công tác được Giám đốc Sở giao phát sinh trong năm Trung tâm sẽ bổ sung vào kế hoạch công tác sau khi nhận được nhiệm vụ hoặc hợp đồng được ký kết với các đơn vị.

                                                                                                                                                      (Còn tiếp)

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG NĂM 2021 (tiếp theo)
Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2020
Thu nhập tiền tỷ từ trồng bưởi hữu cơ
Phát triển cây dược liệu tại huyện Đông Giang
Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam: tổ chức thành công Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021
(Thư viện Pháp luật) 04 thông tin mới về hóa đơn kế toán cần biết
(Thư viện Pháp luật) 08 quy định cán bộ, công chức, VC, NLĐ cần biết từ 01/01/2021
(Thư viện Pháp luật) 8 quy định mới NLĐ cần biết trước khi ký hợp đồng lao động từ 2021
(Thư viện Pháp luật) 72 vi phạm về hóa đơn và mức phạt từ ngày 05/12/2020
(Thư viện Pháp luật) Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Website