Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Ban hành chính sách khuyến nông trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Lê Thương .Ngày đăng: 24/07/2020 11:05 .Lượt xem: 408 lượt.
Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

            Trong thời gian dài, trên cở sở căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTCngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính qui định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông và tình hình thực tế của địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam đã xây dựng Dự thảo chính sách khuyến nông, tổ chức lấy ý kiến các ban ngành, địa phương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét. Tại Kỳ hợp thứ 16 khóa IX, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, ngày 15/7/2020 về Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Mô hình nuôi bò lai BBB của HTX Chăn nuôi công nghệ cao Gò Nổi (Điện Quang, Điện Bàn)

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020. Những nội dung khác liên quan không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Về nội dung chuyển tiếp, Nghị quyết cũng đã qui định cụ thể:

Một là, đối với các chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và đang thực hiện thì được tiếp tục thực hiện cho tới khi được nghiệm thu chính thức.

Hai là, đối với các chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán trong năm 2020 nhưng chưa thực hiện hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện thì điều chỉnh theo nội dung, mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.

Ba là, trong cùng một nội dung hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước  trường hợp đã được hỗ trợ theo qui định tại Nghị quyết này thì không được hưởng hỗ trợ theo cơ chế, chính sách khác và ngược lại.

Về các nội dung chi, mức chi cho hoạt động khuyến nông được thể hiện thông qua các điều từ Điều 3 đến Điều 8 của Nghị quyết này, cụ thể:

-  Tại Điều 3, qui định nội dung. mức chi bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo...cho đối tượng chuyển giao công nghệ và cả đối tượng nhận chuyển giao công nghệ (trong đó có bao hàm cả hoạt động khảo sát, học tập trong và ngoài nước)


Lớp học hiện trường (FFS) trên cây đạu phụng tại xã Bình Phục, huyện Thăng BìnhHướng dẫn học viên thực hành ủ phân chuồng bằng chế phẩm Trichoderma
(lớp học FFS tại xã Bình Phục, Thăng Bình)

- Tại Điều 4, qui định nôi dung, mức chi thông tin tuyên truyền, bao hàm các các hoạt động: Tuyên truyền qua hệ thống truyền thông đại chúng; xuất bản tạp chí, tài liệu và các loại ấn phẩm khuyến nông; bản tin, trang thông tin điện tử khuyến nông; Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, tham quan học tập, hội nghị sơ kết, tổng kết khuyến nông, hội nghị giao ban khuyến nông vùng; Chi hội chợ, triển lãm; Tổ chức hội thi, tuyên truyền, vận động về các hoạt động khuyến nông; Chi ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin khuyến nông.            Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì Diễn đàn khuyến nông về chủ đề 
         Trồng rừng gỗ lớn (tháng 11/2019)Gian hàng tỉnh Quảng Nam tham gia hội chợ triễn lãm
Sản phẩm Nông nghiệp và OCOP vùng Miền Trung Tây Nguyên năm 2019

Tại Điều 6, qui định nội dung, mức chi Tư vấn và dịch vụ khuyến nông, bao gồm các hoạt động: Tư vấn thông qua đào tạo, tập huấn, diễn đàn, tọa đàm; Tư vấn thông qua các phương tiện truyền thông, diễn đàn, tọa đàm; Tư vấn trực tiếp, tư vấn và dịch vụ thông qua thỏa thuận, hợp đồng.

Tại Điều 7, qui định nội dung, mức chi Hợp tác quốc tế về khuyến nông, bao gồm các hoạt động theo hiệp định, nghị định thư hoặc thỏa thuận, hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân trong nước với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc đón tiếp các đoàn khách nước ngoài vào làm việc...Hoạt động hợp tác Quốc tế: Diễn đàn các tổ chức khuyến nông khu vực Mê Kông (năm 2019)

Tại Điều 6. qui định các Nội dung chi khác, bao gồm: Thuê chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ hoạt động khuyến nông, đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông; Mua bản quyền tác giả, công nghệ mới phù hợp để chuyển giao gắn với chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khuyến nông

Riêng đối với Điều 5 của Nghị quyết, đã có những qui định khá cụ thể, chi tiết những nội dung, các mức chi để Xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông.

- Về chi hỗ trợ giống, thiết bị, vật tư thiết yếu:

+ Mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo được hỗ trợ tối đa 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình nhưng không quá 300 triệu đồng/mô hình đối với mô hình do cấp tỉnh phê duyệt; không quá 200 triệu đồng/mô hình đối với mô hình do cấp huyện phê duyệt.

+ Mô hình trình diễn ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang được hỗ trợ tối đa 70% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình nhưng không quá 250 triệu đồng/mô hình đối với mô hình do cấp tỉnh phê duyệt; không quá 150 triệu đồng/mô hình đối với mô hình do cấp huyện phê duyệt.

+ Mô hình trình diễn ở địa bàn đồng bằng được hỗ trợ tối đa 50% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình nhưng không quá 200 triệu đồng/mô hình đối với mô hình do cấp tỉnh phê duyệt; không quá 100 triệu đồng/mô hình đối với mô hình do cấp huyện phê duyệt.

+ Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh phí thực hiện mô hình (đối với tất cả các địa bàn) nhưng không quá 400 triệu đồng/mô hình.

- Ngoài ra, tại Điều 5 Nghị quyết này cũng qui định nội dung chi và mức chi cụ thể đối với các hoạt động triển khai gắn với mô hình trinh diễn như: Chi tập huấn kỹ thuật, sơ kết, tổng kết mô hình; Chi thông tin tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, tham quan học tập nhân rộng mô hình...


Mô hình sản xuất rau sạch phương pháp thủy canh trong nhà màng

Qui định chính sách khuyến nông trên địa bàn tỉnh lần này là căn cứ pháp lý quan trọng để các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch khuyến nông năm 2020, tạo tiền đề thúc đẩy công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh những năm đến mang lại hiệu quả cao, góp phần vào thắng lợi chung của ngành nông nghiệp tỉnh nhà./.

* Toàn văn của Nghị quyết 05/NQ-HĐND, ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh được đăng tải tại đây: NQ05-HĐND

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nam Giang: Khởi động dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số”
Hội nghị giao ban hoạt động Công đoàn Viên chức tỉnh quý III và tập huấn Điều lệ CĐVN năm 2020
Xã Tam Tiến huyện Núi Thành tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới
Quảng Nam: Các hồ thủy điện luân phiên xả lũ từ 19-23/10/2020
Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, Chuyên đề: Giải pháp nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát hiệu quả và bền vững
Hội thảo Khuyến nông đô thị, chủ đề: Ứng dụng các tiến bộ Khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đô thị
Xã tam anh bắc, huyện núi thành tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Hướng dẫn kỹ thuật khắc phục sự cố đỗ ngã của rừng trồng sau bão
Sinh hoạt Chi đoàn và chuẩn bị công tác ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt tỉnh Quảng Nam.
Tỉnh Sê Koong (Lào): Mô hình đậu đũa hiệu quả kinh tế cao
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Website