Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Thủ tục hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp theo quy định hiện hành
Người đăng: Phan Văn Bách .Ngày đăng: 17/06/2020 10:25 .Lượt xem: 1371 lượt.
Các đơn vị, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, cần nắm vững các bước tiến hành để doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án nông nghiệp muốn nhận hỗ trợ từ nhà nước, theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

HTX chăn nuôi công nghệ cao Gò Nổi (xã Điện Quang- TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam) đi vào hoạt động đầu năm 2020

Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trong nhiều trường hợp được hưởng hỗ trợ từ nhà nước. Dưới đây là thủ tục hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp theo quy định hiện hành.

Hồ sơ, trình tự đề nghị hỗ trợ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 57/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án nông nghiệp muốn nhận hỗ trợ thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị 03 bộ hồ sơ gồm:

·         Dự án đầu tư;

·         Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp (Mẫu số 02 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 03 bộ hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

·         Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thẩm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mẫu số 03 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP).

·         Trong vòng 05 ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp (Mẫu số 04 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP).

Trường hợp từ chối cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi doanh nghiệp nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trường hợp sử dụng ngân sách trung ương thì thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công.


Nghiệm thu hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 57/2018/ND-CP, căn cứ đề nghị nghiệm thu của doanh nghiệp, trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì mời các cơ quan liên quan tham gia Hội đồng nghiệm thu.

Trong đó:

·         Nội dung nghiệm thu: Nghiệm thu hạng mục, toàn bộ dự án theo Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

·         Biên bản nghiệm thu của hội đồng nghiệm thu (Mẫu số 05 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP) là căn cứ để giải ngân vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ngoài ra các cơ quan nhà nước không được yêu cầu doanh nghiệp bổ sung các văn bản khác.

Thủ tục nhận hỗ trợ

Để được nhận hỗ trợ, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đề nghị giải ngân vốn hỗ trợ gồm: Biên bản nghiệm thu, quyết định giao vốn của cơ quan có thẩm quyền gửi Kho bạc Nhà nước để được giải ngân khoản hỗ trợ trong vòng 05 ngày làm việc.

Tổng hợp từ các văn bản, quy định hiện hành của Chính phủ

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tục hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp theo quy định hiện hành (tiếp theo) (Mẫu văn bản số 2, 3, 4 và 5)
Tiêu chí, thủ tục thành lập trang trại năm 2020
Thông tư số: 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hợp Tác Xã Dược liệu Đức Huy Tây Giang
Hợp Tác Xã Nông Lâm Nghiệp Thiên Bình
Hợp Tác Xã Nông nghiệp và Dược liệu Tây Giang
Hợp tác xã Đại Thạnh Phát
Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Viết Vinh
Các tin cũ hơn:
Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Tổng công ty Cà phê Việt Nam
Công ty TNHH 1 TV Thủy sản Hạ Long
Công ty TNHH 1TV KTCT TL Bắc Hưng Hải
Công ty TNHH 1TV KTCT TL Bắc Nam Hà
Công ty TNHH 1TV KTCTTL Dầu Tiếng-Phước Hòa
Công ty TNHH 1TV NXB nông nghiệp
Danh sách các doanh nghiệp đang và sẽ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản tại Quảng Nam
    
1   2  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006267020

  Lượt trong ngày 889
  Hôm qua: 6000
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 90
  Tổng số 6267020