KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG BÀ CON NÔNG DÂN!

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Áp dụng nội dung chi, mức chi cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn Tỉnh
Người đăng: Lê Thương .Ngày đăng: 05/03/2020 11:47 .Lượt xem: 538 lượt.
Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 994/UBND-KTN về việc "Áp dụng Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND để thực hiện hoạt động khuyến nông năm 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.Công tác khuyến nông tại huyện vùng cao Tây Giang (tỉnh Quảng Nam)

           Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính qui định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông, thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo chính sách khuyến nông, lấy ý kiến các ban ngành, địa phương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết qui định về nội dung chi, mức chi từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

          Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông năm 2020 trong thời gian chờ HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, xét tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT và đề xuất của Sở Tài chính, UBND tỉnh thống nhất chủ trương áp dụng nội dung chi, mức chi cho  hoạt động khuyến nông năm 2020 (theo Công văn số 994/UBND-KTN, ngày 02/3/2020), với những nội dung chính sau:

          Một là, các chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt dự toán trước ngày 01/01/2020 và đang thực hiện thì  tiếp tục thực hiện theo qui định tại Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của  UBND tỉnh cho tới khi được nghiệm thu kết thúc.

          Hai là, từ ngày 01/01/2020 việc thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh (theo qui định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ) được qui định như sau:

          -  Đối với nội dung chi, mức chi HĐND tỉnh chưa qui định, đơn vị chủ trì chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông căn cứ dự toán được giao, tạm chi bằng 70% mức chi hoạt động khuyến nông trung ương (qui định tại Điều 4,5,6,7,8,9 Mục 1 Chương II Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính).

          - Đối với nội dung chi, mức chi liên quan đến hoạt động khuyến nông địa phương đã  được HĐND tỉnh qui định thì thực hiện theo qui định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành (như: Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 qui định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 qui định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh...).

          Có thể nói, trong lúc chờ HĐND tỉnh ban hành một Nghị quyết đầy đủ, toàn diện về hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh thì những qui định của UBND tỉnhlần này là căn cứ pháp lý quan trọng để các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 chủ động và đạt kết quả.

          Tại Công văn này, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hoạt động khuyến nông năm 2020 đảm bảo đúng qui định; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính,  các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành "Nghị quyết qui định về nội dung chi, mức chi từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" đảm bảo chất lượng và theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian qui định.

          Nội dung đầy đủ của Công văn số 994/UBND-KTN, ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh, có thể đăng tải TẠI ĐÂY: 

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Người dân không hoang mang trước các thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19
Phòng, chống bệnh lỡ mồm long móng cho trâu bò
Tầm quan trọng của khâu vệ sinh, sát trùng trong chăn nuôi
Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
Kinh nghiệm trong triển khai xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Núi Thành
Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
Lưu ý việc nuôi tái đàn sau Dịch tả lợn Châu Phi
Giải giao hữu bóng đá nam 7 người CBCCVC năm 2020
Ban hành chính sách khuyến nông trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Website